Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

میعه یابسه

این محصول در بسته بندی 100 گرمی ارائه میگردد. محصول قطیف عربستان میباشد.

از بخورات فوق العاده مهم و نایاب برای احضارات و تسخیرات و نیز برای درمان دردهای نزله و سیاتیک و آرتروز ، دردهای رحم و حیض کاربرد دارد
نوع سائله آن که مایع می باشد که به دلیل قیمت بسیار بالا و عدم اصالت جنس بابت مشخص نبودن وضعیت مواد داخل مایع ارائه نمیشود
این محصول در بسته بندی 100 گرمی ارائه میگردد. محصول قطیف عربستان میباشد.

از بخورات فوق العاده مهم و نایاب برای احضارات و تسخیرات و نیز برای درمان دردهای نزله و سیاتیک و آرتروز ، دردهای رحم و حیض کاربرد دارد
نوع سائله آن که مایع می باشد که به دلیل قیمت بسیار بالا و عدم اصالت جنس بابت مشخص نبودن وضعیت مواد داخل مایع ارائه نمیشود
1 2 3 4 5