Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

عنبر سائل مایع

این محصول در بسته بندی 10 گرمی ارائه میگردد.

درجه یک ترین عنبر سائل مایع میباشد و قیمت هر لیتر آن 9 میلیون هست که برای راحتی دوستان در شیشه های ریز 10 گرمی (20 تومن هزینه خود شیشه) جدا شده است.
این محصول در بسته بندی 10 گرمی ارائه میگردد.

درجه یک ترین عنبر سائل مایع میباشد و قیمت هر لیتر آن 9 میلیون هست که برای راحتی دوستان در شیشه های ریز 10 گرمی (20 تومن هزینه خود شیشه) جدا شده است.
1 2 3 4 5