Top
  • کم‌درآمد‌ها

    کم‌درآمد‌ها❗️

    📌 افرادی که نامشان در دسته کم‌درآمد قرار دارد معمولاً جزء طبقه کم‌درآمد جامعه قرار می‌گیرند. البته کم‌درآمدی در اینجا معنای خاصی دارد. کم‌درآمد به کسانی گفته می‌شود که درآمدشان کمتر از زحمتی‌ست که می‌کشند. این افراد همیشه زحمت کار بدوششان است و کمتر از میزان فعالیت‌شان کسب درآمد می‌کنند. این افراد هرگاه قصد کار و فعالیت اقتصادی بزرگ و پردرآمدی را می‌کنند، یا در همان ابتدای کار موفق به انجامش نمی‌شوند و یا شدیداً زمین می‌خورند. یعنی قدم‌ها و لقمه‌های بزرگی نمی‌توانند بردارند، و اگر بردارند و بلندپروازی نمایند، موجب ضررهای مالی می‌گردد. معمولاً به اندازه‌ای که زحمت می‌کشند منفعت چندانی نمی‌برند. پله‌ها را از یکی دو تا بیشتر نمی‌توانند بالا بروند و بیشتر زحمت کار به آنها می‌ماند تا بهره‌ای که باید ببرند.

    📌 این افراد به هیچ‌وجه نباید ریسک کنند و کار سنگینی انجام دهند، چرا که نام‌شان ظرفیت پذیرش درآمد سنگین را ندارد و قطعاً زمین می‌خورند. بهترین‌های این دسته کم‌درآمدهای عالی یا خوش‌اقبال هستند که وضعیت‌شان بهتر از کم‌درآمدهای عادی و متضرر است. در این طبقه افرادی هستند که از اشرافی‌ها هم وضعیت مالی بهتری پیدا خواهند کرد، چون نامشان منطبق با اعدادی خاص و ویژه و برابر با برخی از اسامی قدرتمند خداوند عزوجل می‌باشد.

    📌 متضررهای این طبقه با رزقی بسته مواجه خواهند بود و نه تنها در کسب و کار زیاد موفق نخواهند بود بلکه دست به ضرر خوبی هم خواهند داشت و به هر طریقی که شده ضرر خواهند داد. اگر نام حادثه‌سازی در افراد درجه یک افراد کم‌درآمد متضرر قرار بگیرد این افراد بسیار مستعد افسردگی و اعتیاد و ضررهای دیگر خواهند شد.