Top


نام‌شناسی! 🌹
 
📌 در بررسی نام توسط علم حروف یا نام‌شناسی (علم الاسماء) به بررسی فرکانس‌های نام درخواست شده نسبت به والدینش پرداخته می‌شود، و هر کسی می‌تواند با استفاده از این علم از طریق قدرت حروف و اعداد به ارتقاء جایگاه اجتماعی‌اش بپردازد. هر فرد با واسطه‌ی نامی که بر او می‌نهند در یکی از چهار طبقه یا گروه اصلی زیر قرار می‌گیرد:

🌹 طبقات اجتماعی افراد:

۱- اشرافی: دارای علم و ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۷۵ - ۱۰۰ ٪)

۲- عرفانی: علم بیشتر از ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۵۰ - ۷۵ ٪)

۳- کم‌درآمد: بی علم و ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۲۵ - ۵۰ ٪)

۴- حادثه‌آفرین: نامعلوم (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۱ - ۲۵ ٪)

☀️ هر طبقه یا گروه از اسامی شامل سه زیرگروه عالی، عادی و متضرر است.

عالی = صعودی (پیشرفت مالی)
عادی = راکد (ثابت)
متضرر = نزولی (خسارت مالی)