Top
 • نام‌شناسی! 🌹

  نام‌شناسی! 🌹
   
  📌 در بررسی نام توسط علم حروف یا نام‌شناسی (علم الاسماء) به بررسی فرکانس‌های نام درخواست شده نسبت به والدینش پرداخته می‌شود، و هر کسی می‌تواند با استفاده از این علم از طریق قدرت حروف و اعداد به ارتقاء جایگاه اجتماعی‌اش بپردازد. هر فرد با واسطه‌ی نامی که بر او می‌نهند در یکی از چهار طبقه یا گروه اصلی زیر قرار می‌گیرد:

  🌹 طبقات اجتماعی افراد:

  ۱- اشرافی: دارای علم و ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۷۵ - ۱۰۰ ٪)

  ۲- عرفانی: علم بیشتر از ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۵۰ - ۷۵ ٪)

  ۳- کم‌درآمد: بی علم و ثروت (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۲۵ - ۵۰ ٪)

  ۴- حادثه‌آفرین: نامعلوم (میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی‌های مثبت و ... ۱ - ۲۵ ٪)

  ☀️ هر طبقه یا گروه از اسامی شامل سه زیرگروه عالی، عادی و متضرر است.

  عالی = صعودی (پیشرفت مالی)
  عادی = راکد (ثابت)
  متضرر = نزولی (خسارت مالی)