Top
  • عرفانی‌ها

    عرفانی‌ها 🎁📚📚

    📌 افرادی که در دسته عرفانی هستند خودبخود در مسیر عرفان، کسب معرفت و علم و دانش قرار می‌گیرند و چون مستعد عرفان و متافیزیک هستند به این امور علاقه‌مند خواهند شد و اگر شرایط پیرامون‌شان مهیا باشد و در این مسیر قدم بردرارند بسیار موفق خواهند شد. نام‌های این طبقه ذاتاً اهل یادگیری و تعلم هستند و عاقبت بخیر می‌شوند. اگر بیراهه بروند سریع پس‌گردنی خورده و توفیق اجباری داشته و باید به راه برگردند. همانگونه که ذکر شد این افراد بیش از اینکه استعداد جذب مال و ثروت را داشته باشند، مستعد جذب معنویات هستند، اما در امور مالی هم هرچه به سنشان افزوده می‌شود، پله‌پله بالا می‌روند، و با بالا رفتن سن‌شان رو به ترقی هستند. این دسته و دسته بعدی که اشرافی‌ها هستند غالباً تا آخر عمر حتی اگر راه را بخطا روند بالاخره نقطه عطفی پیدا خواهند کرد و در مسیر حقیقت قرار خواهند گرفت. قرار گرفتن استادی در مسیر زندگی این افراد برای دستگیری از این افراد امری طبیعی‌ست.

    📌 دسته‌ی عرفانی هم همانند دیگر دسته‌ها به سه شاخه‌ی فرعی عالی، عادی و متضرر تقسیم می‌شود. افرادی که در دسته عرفانی عالی قرار می‌گیرند سیر رشدشان از لحاظ مادی و معنوی بهتر از دسته‌های عادی و متضرر است و زودتر به موفقیت‌های مادی و معنوی دست پیدا خواهند کرد. عاقبت زندگی‌شان ان شاء الله ختم بخیر می‌شود (البته همه این‌ها در صورتی‌ست که هم تلاش کنند و هم تلاش‌شان در جهت درست و الهی باشد). بسیاری از عرفا و افرادی که در متافیزیک حرفی برای گفتن دارند در این دسته قرار دارند. علاقه ذاتی و قابلیت پیگیری عرفان و علوم غریبه و ماورایی در آنها چشمگیر است علومی مانند هیپنوتیزم، انرژی درمانی، ارتباط با ارواح، موکل‌گیری و ... افراد متضرر عرفانی بشدت در معرض خطر از حادثه‌آفرین‌های پیرامون خود هستند. اگر در افراد درجه یک خانواده‌ی این‌ها، حادثه‌سازی وجود داشته باشد، اینها بسیار تحت تاثیر منفی نام او قرار خواهندگرفت. عرفانی‌های متضرر معمولاً این شاخه به آن شاخه می‌شوند، چند صباحی به کلاس گلدوزی می‌روند و نیمه‌کاره رها می‌کنند و بعد از آن به کلاس خیاطی و ...، در آقایان نیز همینگونه است. این افراد مدام شغل و کلاس و رشته و ... عوض می‌کنند و معمولاً به جایی هم نمی‌رسند و اگر هم رسیدند و این شاخه به آن شاخه نشدند خودشان خوب می‌دانند که بر خلاف میل باطنی‌شان عمل کرده و می‌کنند.

    📌 دسته‌ی عرفانی عموماً و بالاخص عرفانی متضرر، بعد از طبقه حادثه‌آفرین و کم‌درآمد، بخصوص وقتی در کنار نام حادثه‌آفرین قرار بگیرند، در معرض اعتیادهای ذکر شده و افسردگی و ... هستند. تمام خوبی‌هایی که برای این دسته ذکر شد وقتی بخوبی خود را نمایان می‌کند که در کنار نام حادثه‌آفرین قرار نگیرد.