Top
  • حادثه‌آفرین‌ها

    حادثه‌آفرین‌ها 🌩

    📌 افرادی هستند که غالباً تا کودک‌اند مدام مریض می‌شوند یا دندان‌قروچه و ناخن‌جوی دارند یا از خواب می‌پرند...، افراد حادثه‌آفرین (حادثه‌ساز) غالباً زود چشم می‌خورند، از همان کودکی تا بعد مدام بدبیاری نصیبشان می‌شود و عموماً در سه حوزه سلامتی، اشتغال و کسب و کار، و ازدواج با مشکل مواجه می‌شوند. غیر ممکن است که انسانی که نامش در این دسته قرار می‌گیرد در یکی از این سه حوزه دچار مشکل نشود و حتماً از یکی از اینها ضربه می‌خورد. این افراد دائماً یک بیماری را به دنبال خود یدک می‌کشند و ضررهای مالی را متحمل می‌شوند. متأسفانه تصادف و جوان‌مرگی در افراد حادثه‌آفرین بیشترین آمار را نشان می‌دهد. زندگی این افراد غالباً بی‌برکت خواهد بود. دست افرادی با نام حادثه‌ساز برای دیگران نمک دارد ولی برای خودشان اصلاً نمک ندارد.