Top
  • آداب تغییر نام از نظر علم اسامی

    و اما آداب تغییر نام از نظر علم اسامی ‼️‼️‼️

    🅰️ قبل از ورود به این مبحث لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم. ممکن است بعضی از افرادی که قصد تغییر نام خود را دارند به دین و مذهب اسلام و تشیع اهتمامی نداشته باشند و یا اصلاً مسلمان نباشند و بسیاری از این اعمال را بلد نباشند و یا اعتقادی نداشته باشند، لذا در همین اول بحث عرض می‌کنم که این آداب برای تغییر یافتن بهتر نام از نام قبلی به نام جدید است و واجب نیست، ولی ما به شدت تاکید می‌کنیم که حتماً این کارها انجام پذیرد حتی اگر هیچ اعتقادی به آن ندارید.

    🅱️ نکته قابل ذکر دیگر اینکه تمامی این توصیه‌ها دلایلی دارد که ما در اینجا لازم نمی‌بینیم به بیان دلایل آن بپردازیم، چون از ظرفیت برخی خارج است.