Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

عنبر اشهب

این محصول در بسته بندی 10 گرمی ارائه میگردد.

عنبر یا به فارسی شاه‌بوی، ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می‌آید.در گذشته بیشتر در عطرسازی به کار می‌رفت. عنبر در دستگاه گوارش نهنگ عنبر ساخته می‌شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود.قطعه‌های عنبر دفع شده روی آب دریا یا در ساحل به دست می‌آید. نایاب ترین و گران ترین داروی گیاهی موجود در جهان است.

 

 
این محصول در بسته بندی 10 گرمی ارائه میگردد.

عنبر یا به فارسی شاه‌بوی، ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می‌آید.در گذشته بیشتر در عطرسازی به کار می‌رفت. عنبر در دستگاه گوارش نهنگ عنبر ساخته می‌شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود.قطعه‌های عنبر دفع شده روی آب دریا یا در ساحل به دست می‌آید. نایاب ترین و گران ترین داروی گیاهی موجود در جهان است.

 

 
1 2 3 4 5