Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

بخور فاطمی

بخور فاطمی :
در بسته 10 گرمی ارائه میشود و بهترین بخور موجود در علوم غریبه برای از بین بردن نحوست و سنگینی مکان میباشد.این بخور برای از بین بردن هرگونه سحر و جادویی هست که برای مکان، یا خانه ای گرفته شده است و نیز هر سنگینی که مکان مورد نظر داشته باشد را از بین میبرد. چه از بابت جادو باشد و چه از بابت احضارات ناشیانه و ...
این بخور از خواص هست و  حتی اغلب اساتید بزرگ هم از وجودش بی خبر هستند و به دلیل مواد نایابش ، افرادی هم که خبر دارند قادر به تهیه آن نیستند
بخور فاطمی :
در بسته 10 گرمی ارائه میشود و بهترین بخور موجود در علوم غریبه برای از بین بردن نحوست و سنگینی مکان میباشد.این بخور برای از بین بردن هرگونه سحر و جادویی هست که برای مکان، یا خانه ای گرفته شده است و نیز هر سنگینی که مکان مورد نظر داشته باشد را از بین میبرد. چه از بابت جادو باشد و چه از بابت احضارات ناشیانه و ...
این بخور از خواص هست و  حتی اغلب اساتید بزرگ هم از وجودش بی خبر هستند و به دلیل مواد نایابش ، افرادی هم که خبر دارند قادر به تهیه آن نیستند
1 2 3 4 5