Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

بخور اصراف عمار

بخور اصراف عمار:
در بسته 50 گرمی ارائه میشود و بهترین بخور موجود در علوم غریبه برای اصراف عمار می باشد.


باید بدانید که در هر مکانی اجنه و شیاطین موذی ساکن هستند، که متاسفانه در اعمال روحانی اثر منفی از خود ساطع میکنند و باعث فساد اعمال روحانی میشوند، بنابراین لازم است قبل از هر عمل روحانی اعم از خواندنی یا نوشتنی آنها را انصراف بدهیم تا از محل دور شوند، این اعمال باعث میشوند که درصد موفقیت عمل شما بسیار بالا رود و یادتان نرود همیشه بعد از اتمام کار عمار را برگردانید (به همراه این بخور در صورت تمایل عزیمت مخصوصی هم جهت انصراف و بازگشت عمار داده خواهد شد-که البته هزینه خودش را خواهد داشت)
بخور اصراف عمار:
در بسته 50 گرمی ارائه میشود و بهترین بخور موجود در علوم غریبه برای اصراف عمار می باشد.


باید بدانید که در هر مکانی اجنه و شیاطین موذی ساکن هستند، که متاسفانه در اعمال روحانی اثر منفی از خود ساطع میکنند و باعث فساد اعمال روحانی میشوند، بنابراین لازم است قبل از هر عمل روحانی اعم از خواندنی یا نوشتنی آنها را انصراف بدهیم تا از محل دور شوند، این اعمال باعث میشوند که درصد موفقیت عمل شما بسیار بالا رود و یادتان نرود همیشه بعد از اتمام کار عمار را برگردانید (به همراه این بخور در صورت تمایل عزیمت مخصوصی هم جهت انصراف و بازگشت عمار داده خواهد شد-که البته هزینه خودش را خواهد داشت)
1 2 3 4 5