Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ورق مسی در ابعاد متفاوت

ورق مسی مناسب کتابت، با ضخامت 0.15

اندازه 20 * 60 —> ۶۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 4عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*30 —> ۳۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 2عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*15—> ۱۵۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 1عدد از این محصول خریداری نمایید)
ورق مسی در بسیاری از صنایع کاربرد دارد مخصوصا محصولات تزئینی، اما در علوم غریبه از دیرباز این فلز بسیار ارزشمند در انواع بخت گشاها، طلسمات مثبت و منفی، کارگشاه ها و اوفاق و ... کاربرد فراوانی داشته است.
1 2 3 4 5