Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ورق سربی در ابعاد متفاوت

ورق سربی مناسب کتابت، با ضخامت 0.2

وزن هر واحد حدود ۳۵۰ گرم میباشد.

اندازه 12.5* 30—>  ۱.۲ میلیون تومان (برای خرید این اندازه 3عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  12.5*20—> ۸۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 2عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  12.5*10—> ۴۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 1عدد از این محصول خریداری نمایید)
ورق سربی مناسب کتابت، با ضخامت 0.2

وزن هر واحد حدود ۳۵۰ گرم میباشد.

اندازه 12.5* 30—>  ۱.۲ میلیون تومان (برای خرید این اندازه 3عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  12.5*20—> ۸۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 2عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  12.5*10—> ۴۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 1عدد از این محصول خریداری نمایید)
1 2 3 4 5