Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ورق برنجی در ابعاد متفاوت

ورق برنجی مناسب کتابت، با ضخامت 0.15

اندازه 20 * 60 —> ۶۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 4 عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*30 —> ۳۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 2 عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*15—> ۱۵۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 1 عدد از این محصول خریداری نمایید)
ورق برنجی مناسب کتابت، با ضخامت 0.15

اندازه 20 * 60 —> ۶۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 4 عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*30 —> ۳۰۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 2 عدد از این محصول خریداری نمایید)

اندازه  20*15—> ۱۵۰ هزار تومان (برای خرید این اندازه 1 عدد از این محصول خریداری نمایید)
1 2 3 4 5